ความแตกต่างระหว่างซีเมนต์ คอนกรีต และปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์)

ความแตกต่างระหว่างซีเมนต์ คอนกรีต และปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์)

ซีเมนต์ เป็นองค์ประกอบเพื่อยึดเหนี่ยวทั้งในคอนกรีตและปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) โดยทั่วไปจะทำจาก หินปูน ดินเหนียว เปลือกหอย และทรายซิลิกา โดยหินปูนเป็นส่วนผสมที่มีมากที่สุด วัสดุทั้งหมดนี้จะถูกบดขยี้ และ ผสมกับส่วนผสมอื่นๆ จากนั้นให้ความร้อน จนแห้ง แล้วกลายมาเป็นวัสดุที่เรียกว่า ปูนเม็ด แล้วบดให้เป็นผงละเอียด และ บรรจุหีบห่อเพื่อใช้ในการผสมวัสดุก่อสร้างซีเมนต์ต่างๆ

คอนกรีต ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทราย และกรวด หรือ วัสดุที่ละเอียดและหยาบอื่นๆ จะเติมน้ำให้ซีเมนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีหน้าที่จับส่วนผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นของแข็ง คอนกรีตเป็นวัสดุกึ่งของเหลวซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ หรือ รูปทรงใดก็ได้ ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดจะถูกคำนวณอย่างดีเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน สามารถสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จโดยรถบรรทุก (ที่เรียกกันทั่วไปว่าคอนกรีตผสมเสร็จ)

ปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) เป็นวัสดุก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยซีเมนต์ผสมกับทรายละเอียดและใช้งานเพียงการเติมน้ำ การเติมน้ำลงในส่วนผสมนี้จะกระตุ้นซีเมนต์ให้แข็งตัวเช่นเดียวกับคอนกรีต มอร์ตามักขายเป็นถุง เป็นส่วนผสมแบบแห้งก่อนผสมน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถผสมในสถานที่หน้างาน เพียงแค่ผสมด้วยจอบหรือในเครื่องโม่ ปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) มีหลายประเภทที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ข้อดีของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

  • คุณภาพของคอนกรีตตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง เนื่องจากกระบวนการผลิตของคอนกรีตผสมเสร็จจะมีการวัดปริมาณ ของส่วนผสมให้ตรงตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้
  • สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผสมมีความแม่นยำ เพราะใช้เครื่องชั่งและเครื่องตวงในสัดส่วนที่ได้มาตราฐาน
  • ไม่เปลืองพื้นที่ก่อสร้าง เพราะไม่ต้องเก็บ กองหิน กองทรายและที่ผสมคอนกรีตไว้เอง และยังสะดวกสบายกับงานที่ต้องย้ายหน่วยก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา อย่างงานถนน งานคลองส่งน้ำ เป็นต้น
  • สามารถยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตได้ จึงไม่ต้องเสียคอนกรีตที่ใช้เทไม่ทัน และยังสามารถทำงานได้อย่างละเอียด โดยไม่ต้องเร่งเวลาให้ทันระยะการก่อตัวของคอนกรีตอีกด้วย
  • แม้ราคาของคอนกรีตผสมเสร็จจะแพงกว่าการผสมคอนกรีตเอง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพถือว่าคุ้มกว่า เพราะนอกจากจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ สามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
  • อยู่ภายใต้การรับรองคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งเป็นตัวการันตีว่าคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้มีคุณภาพตามมาตราฐานจริง

ข้อเสียของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

  • ต้องมีความรอบคอบในการวางแผนงาน  ถึงแม้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จจะมีข้อดีที่มากมายแต่ก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน อย่างการที่ผู้วางแผนงานจำเป็นต้องมีความรอบคอบมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเราสามารถผสมคอนกรีตได้เองตามความเหมาะสมของหน้างาน แต่เมื่อเราเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ แล้ว ต้นทุนในการขนส่งก็มีมากขึ้นตามมา ดังนั้นหน้างานจำเป็นต้องวางแผนและคิดคำนวณปริมาณ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ต้องการให้เหมาะสมกับแผนงาน
  • ข้อกำจัดเรื่องระยะทางขนส่งและเวลาในการใช้งาน หลังการสั่งซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ หากไม่ได้รับการใช้งานในระยะเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้คอนกรีตผสมเสร็จไม่สดใหม่ หมายถึงประสิทธิภาพของคอนกรีตผสมเสร็จอาจจะลดลง อย่างระยะทางในการขนส่งของคอนกรีตผสมเสร็จไม่ควรเกิน 15 กิโลเมตร เพราะอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของคอนกรีตผสมเสร็จเสื่อมถอยลงและที่สำคัญเมื่อได้รับคอนกรีตผสมเสร็จแล้วก็ควรใช้งานภายใน 1 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก่อนเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็ควรศึกษาและคำนวณระยะทางและระยะเวลาในการใช้งานให้อย่างถี่ถ้วน
  • จำเป็นต้องวางแผนการทำงานให้รอบคอบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเทคอนกรีตผสมเสร็จหน้างานก่อสร้าง

  อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มักจะมีข้อดีที่น่าใช้งานมากกว่าข้อเสีย ผู้รับเหมาจึงควรเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เพื่อลดความเสียหายในระหว่างการทำงาน ทั้งหมดนี้สามารถปรึกษาเรา เลิศวสิน ได้ครับ