คอนกรีตผสมเสร็จ


คอนกรีต คือ?
          คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในการก่อสร้าง อาคารและ สาธารณูปโภค ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หิน หรือ กรวด ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อ ที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่
คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์ และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไป

คอนกรีตผสมเสร็จคือ
          คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อวัตถุดิบเหล่านี้ได้ผสมกันแล้ว จะมีสถานะเป็นของไหล ซึ่งจะคงสถานะนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสูตรส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ โดยคอนกรีตผสมเสร็จหรือปูนผสมเสร็จนี้ จะถูกผสมโดยโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือแพล้นปูน และลำเลียงใส่รถโม่ปูนไปยังสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ห่างจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไปเป็นระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุคงสถานะของไหลได้เพียง 1-3 ชั่วโมง หลังจากที่คอนกรีตผสมเสร็จ หรือปูนผสมเสร็จ ถูกเทลงบนโครงสร้างแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที จึงจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของไหลเป็นของแข็ง ซึ่งการเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ ราคาคอนกรีตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดชั้นคุณภาพ ระยะเวลากำลังอัด ค่ายุบตัวของคอนกรีต และระยะทางจัดส่ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและราคาของคอนกรีตผสมเสร็จ

การใช้ปูนในแต่ละประเภท
เทพื้นโรงจอดรถ
ปูนผสมเสร็จ 240 Cube
คอนกรีตที่เหมาะกับการเทพื้นโรงจอดรถทั่วๆไปนั้น มักจะใช้เป็นคอนกรีตกำลังอัด 240Cube/210Cylinder แต่ถ้าหากเจ้าของบ้านท่านใดอยากเพิ่มความ แข็งแรงมากขึ้น ก็อาจจะใช้เป็น 280Cube/240Cylinder ก็ได้ ความสำคัญของการเทพื้นด้วยปูนผสมเสร็จ คือการเสริมเหล็กกันร้าว(เหล็กตะแกรง 4 มม.) และมีระยะจาก เหล็กถึงผิวคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน(ประมาณ 3 เซนติเมตร) โดยใช้ลูกปูนหนุน เหล็กตะแกรงเป็นระยะเพื่อให้เหล็กเสริมไม่วางติดพื้น นอกจากนั้นควรบ่มพื้นคอนกรีตหลังเทเสร็จ เพื่อให้พื้นคอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้ดีและทนทานมากยิ่งขึ้น

เทพื้นภายในบ้าน
ปูนผสมเสร็จ 180 Cube
กรณีเป็นงานเทพื้นซึ่งไม่ต้องการรับน้ำหนัก หรือแรงอัดมาก เช่นการเทพื้นภายในบ้านเพื่อปูกระเบื้อง ทับ หรือเทพื้นคอนกรีตเพื่อเป็นทางเดิน ผมแนะนำคอนกรีตสเป็คต่ำที่สุด นั่นก็คือ 180Cube/140Cylinder ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ้านสามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างลงได้ และลดการใช้วัสดุที่แข็งแรงเกินความจำเป็น

เทถนน
ปูนผสมเสร็จ 280 Cube
โดยส่วนใหญ่แล้วงานเทถนนมักนิยมใช้คอนกรีตกำลังอัด 280Cube/240Cylinder อันเนื่องจาก ถนนคอนกรีตนั้นจำเป็นต้องรองรับแรงสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหวจากรถยนต์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแรงกดทับขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้นงานเทถนนจึงแนะนำคอนกรีตกำลังอัด 280 Cube ขึ้นไป และควรเทหนาอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้แผ่นถนนคอนกรีตสามารถกระจากแรงหรือน้ำหนักต่อลงบนดินได้อย่างเท่ากันทั่วทั้งแผ่น ซึ่งจะลดปัญหาดินทรุด ดินเป็นโพรง หรือแผ่นถนนคอนกรีตหักได้

เทโครงสร้าง
ปูนผสมเสร็จ 280 Cube
โครงสร้างส่วนใหญ่ทั่วทั้งบ้าน จะนิยมใช้คอนกรีตกำลังอัด 280 Cube เป็นขั้นต่ำ ตั้งแต่ฐานราก เสา คาน หรือพื้นโครงสร้าง ความสำคัญของการเทคอนกรีตโครงสร้างให้มีความแข็งแรงคือการควรคุมหน้างาน ไม่ให้เติมน้ำ เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จ หรือปูนที่ผสมออกจากโรงงาน จะได้รับการผสมน้ำในอัตราส่วนที่ เหมาะสมแล้ว การเติมน้ำเพิ่มจะทำให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จนั้นผิดเพี้ยนไปจากที่ วิศวกรของแพล้นปูนได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งจะมีผลให้ค่ากำลังอัดลดลงมาก และส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตตามมา เมื่อเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยหลังจากแกะแบบแล้วควรมีการบ่มน้ำอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อให้คอนกรีตได้ค่ากำลังอัดตามที่ต้องการ

Slump(ค่ายุบตัว) เท่าไรดี?

เทพื้นหรือถนนที่มีความหนาตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป       => เลือกใช้ Slump 5.0-10.0 cm

เทพื้นที่มีความหนาต่ำกว่า 10 เซนติเมตร                              => เลือกใช้ Slump 7.5-10.0 cm

เทโครงสร้างที่มีเหล็กไม่หนาแน่น                                       => เลือกใช้ Slump 5.0-10.0 cm

เทโครงสร้างที่มีเหล็กหนาแน่น                                           => เลือกใช้ Slump 15.0-20.0 cm

เทเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก                                                          => เลือกใช้ Slump 7.5 – 12.5 cm

เทคอนกรีตผ่านรถปั๊มคอนกรีต                                          => เลือกใช้ Slump 7.5-12.5 cm

lert2a

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

141/3 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

053-126152-6, 0623609866, 0933297229, 0931380930, 0817249144

sale@lertwasin.com