วิดีโอสัมภาษณ์ คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ กรรการผู้จัดการ บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ

วิดีโอสัมภาษณ์ คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ กรรการผู้จัดการ บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ