ประกาศรับสมัครงาน     

 

1.พนักงาน รปภ. จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีความขยัน ,ซื่อสัตย์ ,รับผิดชอบงานในหน้าที่

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.บัญชีเหมาช่วง จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

- มีความขยัน , ซื่อสัตย์ , รับผิดชอบงานในหน้าที่

- มีความละเอียด รอบคอบ

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.ช่างซ่อมบำรุงหอพัก จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

- มีความขยัน , ซื่อสัตย์ , รับผิดชอบงานในหน้าที่

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

                       

 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด

ติดต่อฝ่ายบุคคลโทร.053-247871-5

ต่อ4100,4101 ,081-9934366