บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด

131/1 ม.4  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

โทร. (66) 053-247871-5   

แฟกซ์.     ติดต่อฝ่ายขาย (66) 053-260569

             ติดต่อทั่วไป (66) 053-247870


 

Email

  • ติดต่อการขาย               : sale@lertwasin.com

  • ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์        : crm@lertwasin.com

  • ติดต่อกรณีเร่งด่วน         : info@lertwasin.com